Odklad spustenia projektu Core Flow-Based Market Coupling do prevádzky

Spustenie projektu Core FB MC do prevádzky, plánované na 20. apríla 2022 sa odkladá, nakoľko niektoré z projektových strán nepodporili spustenie projektu v uvedenom dátume.

Toto rozhodnutie je ovplyvnené nasledovnými skutočnosťami:

  • Načasovanie spustenia projektu do prevádzky vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu s elektrinou.
  • Nedostatočne preukázaná stabilita v pre-couplingovej fáze výpočtu flow-based kapacity a dopad na kapacity v prípadoch, keď je nutné použiť fallback riešenie.
  • Vplyv na ID ATC kapacity, pre ktoré bude metodika známa až v polovici apríla, pričom zo strany TSO existuje možnosť potreby vývoja nástroja na maximalizáciu kapacít pri zachovaní bezpečnosti prepojenej sústavy.
  • Problém neprimeranej diskriminácie vyvolanej príliš nízkou kapacitou na kritických sieťových prvkoch.

Podobné obavy vyjadrili aj združenia účastníkov trhu.

Strany projektu Core FB MC budú naďalej monitorovať stabilitu systému cez External Parallel Run v priebehu nasledujúcich týždňov a súčasne budú stanovené konkrétne plány na včasné vyriešenie vyššie uvedených bodov.

Nový dátum spustenia projektu do prevádzky bude oznámený hneď ako budú vyššie uvedené dôvody posúdené a zosúladené s SDAC.

Celá tlačová správa je dostupná TU (len v anglickom jazyku).

 

     Všetky oznamy