Pozvánka na workshop k projektu Energetické dátové centrum (EDC)

Vážení účastníci trhu,

dovoľujeme si Vás pozvať na:

2. verejný workshop k projektu EDC

organizovaný OKTE, a.s. v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., ktorý sa uskutoční utorok 12.04.2022 formou online webinára v čase od 14.00 - 17.00 hod.

Cieľom workshopu je v krátkosti prezentovať navrhovaný dizajn Energetického dátového centra a podporovaných procesov v podmienkach trhu s elektrinou na Slovensku.

 Hlavné témy workshopu:

  1. Úvodné slovo vedenia projektu
  2. Predstavenie detailného návrhu EDC
  3. Diskusia

V prípade záujmu, bude pre účastníkov workshopu od 8.4.2022 k dispozícii možnosť prečítať si materiál „Detailný návrh EDC“ ešte pred konaním workshopu.  Pre sprístupnenie daného dokumentu je potrebné poslať do piatku 8.apríla 2022 e-mailom požiadavku na edc@okte.sk a do predmetu e-mailu uviesť: EDC Workshop_Žiadosť o sprístupnenie.

Následne Vám v piatok 8.apríla bude doručený e-mail s prístupovým linkom k dokumentu. Dokument bude možné nahliadnuť iba online, nie je možné ho sťahovať ani inak zdieľať.

V závislosti od typu konta (MS Outlook/Gmail/iné) sa môže vyžadovať vaše overenie (bude potrebné zadať e-mailovú adresu, z ktorej ste si prístup vyžiadali a následne zadať overovací kód, ktorý vám príde na e-mail – odporúčame si skontrolovať aj priečinok spam-nevyžiadaná pošta). Po zadaní e-mailu, na ktorý bol prístup vyžiadaný a overovacieho kódu sa otvorí link s materiálom. Dokument slúži len ako edukačný materiál v prípade záujmu o hlbšie poznanie nastavenia EDC.

Pripojenie na workshop:

Workshop bude prebiehať prostredníctvom MS Teams. Pripojenie je možné prostredníctvom internetového prehliadača kliknutím na odkaz nižšie aspoň 10 minút pred jeho začiatkom (nevyžaduje sa inštalácia na strane užívateľa):

Link na pripojenie:

Click here to join the meeting

Join with a video conferencing device

971828598@plcm-video.ey.com

Video Conference ID: 125 995 508 5

Alternate VTC instructions

Or call in (audio only)

+421 2/333 290 02,,415519925#   Slovakia, Bratislava

Phone Conference ID: 415 519 925#

Find a local number | Reset PIN

Tešíme sa na stretnutie s vami na workshope.

     Všetky oznamy