Zmeny v technickej špecifikácii externých rozhraní spojené so spustením projektu Core FB MC

Spoločnosť OKTE, a.s., v súvislosti so spustením projektu Core FB MC do prevádzky pristúpi k zrušeniu publikovania denných cezhraničných kapacít.

V rámci prípravy na túto zmenu spoločnosť OKTE, a.s., sprístupnila na svojej webovej stránke aktualizovanú verziu dokumentu „Technická špecifikácia externých rozhraní systému“ (dostupná TU). V súvislosti s touto zmenou nie je potrebná úprava rozhraní v rámci interných systémov účastníkov trhu. Pre účastníka trhu však vzniká potreba zabezpečenia sťahovania kapacít zo stránok JAO.

Ďalšie informácie ohľadom zmien na obchodnej platforme OKTE v rámci Core FB MC boli zosumarizované v prezentácii TU.

 

 

     Všetky oznamy