Zmeny na platformách OKTE v súvislosti so spustením projektu Core FB MC

S ohľadom na blížiace sa testovanie s účastníkmi trhu, spoločnosť OKTE, a.s., pripravila prezentáciu sumarizujúcu zmeny v systéme XMtrade/ISOT a na webovom sídle, ktoré vstúpia do platnosti spolu so spustením projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC). Prezentácia pre účastníkov trhu je dostupná TU.

V rámci predstavenia flow-based spôsobu výpočtu kapacity účastníkom trhu bol 22. novembra 2021, usporiadaný projektový webinár, Introduction to Core Flow-Based Market Coupling, z ktorého záznam je dostupný TU, prezentácia z webinára TU. Otázky a odpovede (len v anglickom jazyku) z tohto webinára sú zhrnuté v dokumente TU.

Ďalšie zmeny, ktoré sa odzrkadlia v prevádzke po spustení projektu, boli zhrnuté v druhom projektovom webinári, Core FB MC Operational Readiness Webinar, ktorý sa konal 23. marca 2022. Materiály z tohto webináru budú zverejnené čoskoro.

 

 

 

 

     Všetky oznamy