Oznam k vysporiadaniu podpory doplatkom za rok 2021 na základe Potvrdení o pôvode elektriny z OZE/VÚKVET vydaných ÚRSO za rok 2021:

OKTE, a.s. vykoná vysporiadanie vyplatenej podpory za rok 2021 podľa § 5b ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z. na základe potvrdenia o pôvode elektriny za rok 2021 a sprístupní podklady k vysporiadaniu výrobcom elektriny, ktorých sa toto vysporiadanie týka, v IS OZE do 15.04.2022.

     Všetky oznamy