Strany projektu Core Flow-Based Market Coupling oznamujú progres v testovaní a nový dátum spustenia projektu Core FB MC do prevádzky

Zúčastnené strany projektu Core FB MC dňa 19. novembra 2021 oznámili omeškanie projektu v dôsledku externých závislostí, kvôli ktorým sa oneskoril včasný začiatok prvej fázy spoločného regionálneho testovania (Core Joint Integration Testing), a technických problémov, ktoré sa vyskytli počas prvých týždňov testovania. Nový dátum uvedenia projektu do prevádzky závisel od ďalšieho vývoja plánovania testov a zosúladenia s externými stranami (napr. SDAC).

Po testoch vykonaných v priebehu januára a zosúladení s externými stranami (SDAC) môžu projektové strany aktuálne potvrdiť, že nový dátum spustenia Core FB MC do prevádzky bude 20. apríla 2022 (obchodný deň pre dodávku 21. apríla 2022).

Celá tlačová správa v anglickom jazyku je dostupná TU.

 

     Všetky oznamy