Pásmová TPS – Metodické usmernenie

Vážení dodávatelia,

na základe systémového opatrenia ÚRSO „Stanovenie pásmovej tarify za prevádzkovanie systému (TPS) pre podnikateľov na rok 2022“ sú odberné a odovzdávacie miesta rozdelené do troch pásiem pre účely TPS.

Metodické usmernenie, v ktorom sú popísané zmeny v zmysle tohto opatrenia v rámci systému ISOM sú dostupné tu.

     Všetky oznamy