Ukončenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o ukončení Zmluvy o zúčtovaní odchýlky, ku dňu 31.12.2021, so subjektami:

CARBOUNION SLOVAKIA, spol. s r.o.
CONTE spol. s r.o.
CYEB s.r.o.
ENERGI DANMARK A/S
JAS Energy Trading s.r.o.
Statkraft Markets GmbH
Vattenfall Energy Trading GmbH
 
Informácia o aktívnych subjektoch zúčtovania je k dispozícii v sekcii Zúčtovanie odchýlok – Zoznamy.

     Všetky oznamy