Posun uzávierky vnútrodennej registrácie diagramov v ISZO

Spoločnosť OKTE, a.s. oznamuje, že v rámci zvyšovania kvality ponúkaných služieb pristúpi od  01. 01. 2022 k zmene v systéme ISZO v súvislosti s posunom uzávierky pre vnútrodennú registráciu diagramov.

OKTE, a.s. na základe viacerých požiadaviek od subjektov zúčtovania a úpravy systému ISZO posunie uzávierku vnútrodennej registrácie diagramov v systéme ISZO z pôvodných 30 minút na 15 minút pred realizáciou odberu a dodávky elektriny.

Nasadenie uvedenej zmeny je plánované na 31. 12. 2021 tak, aby bolo skrátenie uzávierky vnútrodennej registrácie diagramov v systéme ISZO platné už pre prvú periódu nasledujúceho dňa.

UPOZORNENIE: Táto zmena neupravuje čas uzávierky podávania zmien prípravy prevádzky v rámci dňa na strane prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), kde čas uzávierky ostáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom SEPS nezmenený, t. j. 25 minút pred príslušnou obchodnou hodinou.

     Všetky oznamy