Ukončenie podpory protokolu TLS 1.0 a 1.1 pre ZPE.OKTE.SK

Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti informačných systémov OKTE bude ukončená podpora sieťového protokolu TLS 1.0 a 1.1 pre ZPE.OKTE.SK. Dňa 21.12.2021 v čase od 22:00 hod. budú podporované už len verzie TLS 1.2 a vyššie. Táto zmena má dopad na užívateľov pristupujúcich do informačných systémov starými, už nepodporovanými verziami prehliadačov a taktiež užívateľov externých rozhraní, ktorí nemajú na strane klienta implementovanú podporu TLS 1.2.

     Všetky oznamy