Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 21.12.2021

Počas servisného okna 21.12.2021 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM.

  • Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
  • Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systémov XMtrade®/ISOM cez automatizované rozhrania.
  • Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.
  • Systém XMtrade®/ISOM bude nový certifikát používať od 22:00 hod. 21.12.2021.
  • Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie tu.

Výmena certifikátu XMtrade ISOM TEST - PSEUDONYM v testovacom prostredí prebehne 14.12.2021 počas servisnej odstávky (19:00 - 22:00 hod.).

Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 21.12.2021 v čase od 19:00 do 22:00 hod. budú systémy XMtrade®/ISZO,  XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM, XMtrade®/RRM, XMtrade®/ZPE a XMtrade®/OZE  nedostupné.

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy