Informácia o výbere výkupcu pre rok 2022

Vážený výrobca elektriny,

radi by sme Vás informovali, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. za výkupcu elektriny na rok 2022. V priebehu najbližších dní budete môcť požiadať prostredníctvom IS OKTE o uzatvorenie Zmluvy o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 2022. O dátume sprístupnenia Vás budeme vopred informovať e-mailom a oznamom na webe OKTE.

     Všetky oznamy