Ukončenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky - Smart Energy Contractor SEC, a.s.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že OKTE, a.s., odstúpila dňa 28.10.2021 od Zmluvy o zúčtovaní odchýlky (ďalej len "Zmluva") so subjektom zúčtovania " Smart Energy Contractor SEC, a.s." z dôvodov podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

     Všetky oznamy