Ukončenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky - BCF ENERGY s.r.o.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že OKTE, a.s., odstúpila dňa 27.10.2021 od Zmluvy o zúčtovaní odchýlky (ďalej len "Zmluva") so subjektom zúčtovania "BCF ENERGY s.r.o." z dôvodov podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
 

     Všetky oznamy