Projekt Core Flow-Based Market Coupling organizuje workshop pre prípravu účastníkov trhu dňa 22. novembra 2021

Za účelom zabezpečenia úspešného spustenia projektu Core Flow-Based Market Coupling do prevádzky, zúčastnené strany projektu zorganizujú dňa 22. novembra 2021 online workshop pre účastníkov trhu s elektrinou. Tento workshop sa zameria hlavne na základy kalkulácie kapacity metódou flow-based a má za cieľ informovať účastníkov trhu, ktorým je táto oblasť novinkou. Program workshopu je prílohou tejto tlačovej správy (v anglickom jazyku).

Webinár sa bude konať 22. novembra 2021 od 09:30 do 16:30. V prípade záujmu o účasť na workshope sa prosím zaregistrujte prostredníctvom emailu na CoreCG@magnus.nl.

Spustenie projektu Core FB MC do prevádzky v rámci denného trhu je naplánované na koniec februára 2022. Bude znamenať prechod na jedinú aukciu v jednotnom dennom trhu v celom regióne Core na základe flow-based metodológie. Tá umožňuje regionálnu optimalizáciu prideľovania kapacity na dennom trhu.

Pred testami s účastníkmi trhu, naplánovanými niekoľko týždňov pred spustením do prevádzky, zorganizujú projektové strany ďalší workshop, ktorý účastníkom trhu poskytne podrobné informácie o očakávaných zmenách v procese prevádzky prepojeného denného trhu. Informácie o uvedenom workshope budú včas publikované.

 

     Všetky oznamy