Výsledky z External Parallel Run projektu Core Flow-Based Market Coupling dosiahli vysokú úroveň

Projektové strany, ktoré sú súčasťou projektu Core Flow-Based Market Coupling (Core FB MC) na dennom trhu oznamujú, že obchodným dňom 28.08.2021 dosiahol External Parallel Run ďalšiu úroveň.

Ďalšie míľniky v projekte Core Flow Based Market Coupling

V novembri 2020 začali projektové strany fázu verejného testovania, aby pripravili seba a účastníkov trhu na implementáciu projektu Core FB MC. Testovanie sa začalo 15 mesiacov pred plánovaným dátumom spustenia do prevádzky, čo je v súlade s právnou povinnosťou podľa článku 20 ods. 8 Nariadenia CACM. Uvedené nariadenie požaduje, aby príslušní prevádzkovatelia prenosových sústav testovali flow-based metódu prideľovania kapacity popri existujúcom spôsobe výpočtu kapacity a alokačných režimoch, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v Core regióne (Core CCR), a to počas obdobia najmenej šiestich mesiacov. Tento External Parallel Run nateraz dosiahol vysokú úroveň. Požadované spoločné systémy prevádzkovateľov prenosových sústav, používané v External Parallel Run, sú v záverečnej fáze vývoja a pokrývajú potrebné požiadavky, ktoré umožňujú plne reprezentatívny a stabilný paralelný chod.

Celá tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku TU.

 

     Všetky oznamy