Ukončenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky – LE TRADING, a.s.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že OKTE, a.s., odstúpila dňa 8.10.2021 od Zmluvy o zúčtovaní odchýlky  (ďalej len "Zmluva") so subjektom zúčtovania "LE TRADING, a.s." z dôvodov podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

     Všetky oznamy