Ukončenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky – SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zo 14. januára 2013 (ďalej len "Vyhláška č. 24/2013"), ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, bola ku dňu 8.10.2021 ukončená Zmluva o zúčtovaní odchýlky so subjektom zúčtovania "SLOVAKIA ENERGY, s.r.o."

     Všetky oznamy