Zmena Doménového protokolu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) si Vás dovoľuje informovať o aktualizácii Doménového protokolu. Doménový protokol bol aktualizovaný na základe výsledkov auditu AIB. Zmeny sa týkajú vydávania a prevodov záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Zároveň boli doplnené informácie o Aukcii záruk pôvodu. Zmenou prešla aj časť o zverejňovaní štatistických údajov na webe OKTE, a.s. Nové znenie Doménového protokolu nájdete na stránke https://www.okte.sk/sk/zaruky-povodu/dokumentacia/   

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

     Všetky oznamy