Implementácia cezhraničného vnútrodenného trhu s elektrinou

Spoločnosť OKTE, a. s. ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou si dovoľuje informovať účastníkov trhu, že dňa 31. 08. 2021 bola ukončená fáza prípravy pre rozšírenie informačného systému spoločnosti OKTE v súvislosti s pripojením k SIDC (Single Intraday coupling). V prípravnej fáza boli definované technické funkčnosti riešenia pre systémy OKTE, a. s. potrebné pre implementáciu cezhraničného vnútrodenného trhu s elektrinou v slovenskej ponukovej oblasti.

Nakoľko OKTE, a. s. eviduje zvýšený záujem zo strany účastníkov trhu o bližšie informácie k projektu a zmenám ktoré prinesie pre obchodovanie na vnútrodennom trhu, OKTE, a. s. spracovala odpovede na niektoré otázky, ktoré sú dostupné v dokumente s odpoveďami a nájdete ich TU.

Uvedený prehľad nemusí obsahovať odpovede na všetky otázky, s ktorými sa v rámci svojej činnosti môžu stretnúť jednotliví účastníci trhu. Spoločnosť OKTE, a. s. sa rozhodla a dáva možnosť, aby otázky k téme cezhraničného vnútrodenného trhu s elektrinou, ktoré nie sú zodpovedané v prehľade zasielali účastníci trhu do 28. 09. 2021. Otázky je potrebné zaslať na adresu intraday@okte.sk s predmetom “Implementácia SIDC“. Po spracovaní budú doručené otázky spolu s odpoveďami dostupné na webovom sídle OKTE.

     Všetky oznamy