Ročná správa o prepojení denných a vnútrodenných trhov s elektrinou za rok 2020

Výbor NEMO Committee zverejnil Ročnú správu za rok 2020 („CACM Annual Report 2020“), vypracovanú zástupcami všetkých nominovaných organizátorov trhu s elektrinou v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s implementáciou nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (tzv. nariadenie CACM). Ročná správa za rok 2020 popisuje stav implementácie nariadenia CACM a súvisiacich metodík a poskytuje komplexný prehľad o prevádzkovej situácii v rámci jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci EÚ v roku 2020.

Ročná správa za rok 2020 v anglickom jazyku je spolu s príslušnou tlačovou správou dostupná na webovej stránke výbor NEMO Committee: http://www.nemo-committee.eu/publication-detail/-cacm-annual-report-2020.

     Všetky oznamy