Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/RRM dňa 13.7.2021

Počas servisného okna 13.7.2021 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientských certifikátov XMtrade RRM - PSEUDONYM a XMtrade RRM TEST - PSEUDONYM.
• Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
• Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systémov XMtrade®/RRM cez automatizované rozhrania.
• Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.
• Systém XMtrade®/RRM bude nový certifikát používať od 22:00 hod. 13.7.2021.
• Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie.

Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 13.7.2021 v čase od 19:00 do 22:00 budú systémy XMtrade®/ISZO, XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/RRM nedostupné.
V prípade problémov kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy