OKTE zverejnil Národný energetický mix

Spoločnosť OKTE, a.s. oznamuje, že zverejnila finálny Národný energetický mix na svojom webovom sídle podľa zákona 251/2012 Z.z. § 37 odst. 6 písm. o). Národný energetický mix slúži dodávateľovi pre stanovenie jeho energetického mixu (podielu jednotlivých zdrojov elektriny na dodávke) na tú časť elektriny, ktorá nie je podložená uplatnenými zárukami pôvodu v súlade s príslušnými predpismi. Národný energetický mix je dostupný tu. 

     Všetky oznamy