Potvrdenie o konaní testov s účastníkmi trhu v projekte Interim Coupling

Projektové strany, ktoré sú súčasťou projektu Interim Coupling, oznamujú úspešné ukončenie celoeurópskych simulačných testov jednotného denného trhu s elektrinou, ktoré sa konali v dňoch 17.-26.05.2021.

Zároveň potvrdzujú spustenie testov s účastníkmi trhu, ktoré sa budú konať od 31.05.2021 do 07.06.2021. Spustenie projektu do prevádzky je aktuálne plánované na 17.06.2021 za predpokladu technickej a zmluvnej pripravenosti všetkých zúčastnených strán.

Celé znenie tlačovej správy je dostupné v anglickom jazyku tu.

 

     Všetky oznamy