Materiály z webinára k projektu Interim Coupling

Spoločnosť OKTE, a.s., zorganizovala dňa 12. 05. 2021 webinár s cieľom priblížiť účastníkom zmeny na dennom trhu, ktoré prinesie projekt Interim Coupling. V mene spoločnosti OKTE ďakujeme všetkým poslucháčom webinára za ich účasť.

Z webinára je dostupná prezentácia a videozáznam.

Dovoľujeme si Vám tiež pripomenúť možnosť zúčastniť sa na celoeurópskom testovaní, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. 05. 2021 - 07. 06. 2021. Viac informácii o testovaní a potrebnej registrácii je k dispozícii v prezentácii z webinára. Dodatočné informácie o jednotlivých testovacích scenároch, ktoré budú realizované počas testovania, sú dostupné v anglickom jazyku na tomto odkaze.
V prípade otázok k zmenám spojeným s projektom Interim Coupling nám neváhajte zaslať váš podnet na adresu dayahead@okte.sk s predmetom "Interim Coupling".

     Všetky oznamy