Informácia o nedostupnosti pevných liniek OKTE, a.s.

Z dôvodu výkonu mimoriadnych prác na strane nášho dodávateľa hlasových služieb, ktoré budú vykonávané dňa 14.05.2021 v čase od 09:30 hod. do 10:00 hod., môžu nastať situácie, že sa nedovoláte na pevné telefónne čísla našej spoločnosti.
Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

     Všetky oznamy