Zmeny v technickej špecifikácii externých rozhraní spojené s projektom Interim Coupling

Spoločnosť OKTE, a.s., v súvislosti so spustením projektu Interim Coupling do prevádzky pristúpi k úprave zverejňovania vyhodnotenia denného trhu s elektrinou. Na základe denných procesov v rámci jednotného prepojeného denného trhu s elektrinou budú zverejňované predbežné a konečné výsledky denného trhu.

V rámci prípravy na túto zmenu spoločnosť OKTE, a.s., sprístupnila na svojej webovej stránke aktualizovanú verziu dokumentu „Technická špecifikácia externých rozhraní systému“ (dostupná tu), aby umožnila účastníkom denného trhu s elektrinou pripraviť sa na zmeny spojené s rozlišovaním predbežného a končeného vyhodnotenia denného trhu na základe nového parametra „stav výsledkov“ aj pri komunikácii prostredníctvom externých rozhraní.

Ďalšie informácie ohľadom zmien na obchodnej platforme OKTE v rámci Interim coupling budú komunikované na pripravovanom webinári 12.05.2021.

     Všetky oznamy