Aktualizácia plánu projektu Interim Coupling a registrácia v JAO

Projektové strany, ktoré sú súčasťou projektu Interim Coupling oznamujú aktualizáciu plánu a posun projektu.

Prvá fáza regionálneho testovania (tzv. funkčné integračné testy) bola úspešne ukončená vo februári 2021. Nasledujúca fáza, zameraná na testovanie regionálnych prevádzkových procedúr (tzv. simulačné testy), začala 22.03.2021 a mala byť ukončená do 04.05.2021.

Projektové strany sa rozhodli predĺžiť toto regionálne testovanie o jeden týždeň s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť riešenia Interim Coupling. Aktualizovaný plán  bol koordinovaný s príslušnými národnými Regulačnými orgánmi a stranami SDAC.

Celá tlačová správa je k dispozícii v anglickom jazyku tu.

Spoločnosť OKTE, a.s. oznamuje, že pre účasť na testovaní tieňovej aukcie (Shadow auction) s účastníkmi trhu je nevyhnutné sa zaregistrovať na webovej stránke JAO. Registrácia je možná do 12.05.2021. Podrobné informácie ohľadom registrácie nájdete tu

Viac informácií ohľadom testovania bude predstavených na Webinári k projektu Interim Coupling, ktorý OKTE, a.s. usporiada dňa 12.05.2021 od 14:30 -16:00 hod.

 

 

     Všetky oznamy