Tretia aukcia záruk pôvodu elektriny

Spoločnosť OKTE, a.s., dňa 6.5.2021 úspešne zrealizovala tretiu elektronickú aukciu na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aukcia bola vyhlásená podľa platných pravidiel 14 dní pred jej konaním 22.04.2021.

Do aukcie vstúpili záruky pôvodu v celkovom množstve 741 675 MWh zo solárnych a vodných zdrojov. Účastníci aukcie mohli zadávať objednávky na záruky pôvodu podľa typu zdroja a podľa kategórie životnosti 0 až 3, 3 až 6 alebo 6 až 9 mesiacov.

Akcie sa zúčastnilo 6 subjektov a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 467 740 MWh. Minimálna cena bola na úrovni 0,12 EUR/MWh , maximálna cena na úrovni 0,32 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla hodnotu 0,17 EUR/MWh.

OKTE, a.s. plánuje organizovať aukcie na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou s trojmesačnou periodicitou.

     Všetky oznamy