Webinár k projektu Interim Coupling

V nadväznosti na medzinárodný projektový webinár, ktorý sa uskutočnil dňa 21. 04. 2021 (prezentácia z webinára je dostupná tu ), spoločnosť OKTE, a.s., usporiada pre účastníkov denného trhu s elektrinou dodatočný webinár v slovenskom jazyku k zmenám, ktoré nastanú na dennom trhu v rámci spustenia projektu Interim Coupling do prevádzky.

Webinár sa uskutoční dňa 12. 05. 2021 v čase od 14:30 do 16:00 prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams. Účasť na webinári je bez poplatku a zúčastniť sa môže aj viac osôb z jednej spoločnosti. 

Účastníkom trhu budú v rámci webinára odprezentované hlavné zmeny, ktoré nastanú na dennom trhu spustením projektu Interim Coupling do prevádzky, predovšetkým:

  • Nové prevádzkové časy pre denný trh
  • Postupy pri čiastočnom alebo úplnom rozpojení európskych trhov
  • Zmeny pravidiel pre druhú aukciu
  • Zmeny v rámci obchodnej platformy a webu OKTE

OKTE, a.s., ďalej poskytne detailnejšie informácie o možnosti zúčastniť sa na celoeurópskom testovaní.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na webinári je potrebné zaslať emailovú požiadavku na adresu dayahead@okte.sk s predmetom „Webinár Interim Coupling“ do 10. 05. 2021.

 

     Všetky oznamy