Prechod na stredoeurópsky letný čas

V nedeľu 28. marca 2021 o 2:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho času
(SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). To znamená, že sa o 2:00 hodine SEČ
posunú hodiny na 3:00 hodinu SELČ.


ISOT
Obchodný deň v nedeľu 28. marca 2021 bude mať 23 obchodných hodín. 1. obchodná
hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00 (SEČ), 3.
o.h. 3:00 - 4:00 (SELČ), 4. o.h. 4:00 - 5:00, atď., až 23. o.h. zodpovedá
intervalu 23:00 - 24:00.
Zobrazenie obchodných periód v Obchodnej obrazovke VDT bude pre obchodný deň 28.
marca 2021 nasledovné:

* o. h. zodpovedajúca intervalu 0:00 – 1:00 bude označená ako „00 – 01“,
prípadne počas 28. marca 2021 ako „T00-01“,
* o. h. zodpovedajúca intervalu 1:00 – 2:00 (SEČ) bude označená ako „01 – 02“,
prípadne počas 28. marca 2021 ako „T01-02“,
* o. h. zodpovedajúca intervalu 3:00 – 4:00 (SELČ) bude označená ako „03 –
04“, prípadne počas 28. marca 2021 ako „T03-04“,
Ostatné obchodné hodiny budú korešpondovať s lokálnym časom (SELČ), pričom
posledná obchodná hodina bude:

* o. h. zodpovedajúca intervalu 23:00 – 24:00 bude označená ako „23 – 24“,
prípadne počas 28. marca 2021 ako „T23-24“.


ISZO
Obchodný deň v nedeľu 28. marca 2021 bude mať 23 obchodných hodín v štvrťhodinovom
rozlíšení, to znamená, že denné diagramy budú obsahovať 92 hodnôt (obchodných
periód). 1. - 4. obchodná perióda (o.p.) zodpovedá intervalu 0:00 -1:00 hod, 5. -
8. o.p. 1:00 - 2:00 (SEČ), 9. - 12. o.p. 3:00 - 4:00 (SELČ), 13. - 16. o.p. 4:00 -
5:00, atď., až 89. - 92. o.p. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.
Vnútrodenná registrácia pre obchodný deň 28. marca 2021 sa bude spracovávať v 23
časových oknách, ktoré zodpovedajú príslušným obchodným hodinám. 2. časové okno
vnútrodennej registrácie preto bude v rozsahu 1:00 SEČ - 2:00 SEČ a 3. časové okno
vnútrodennej registrácie bude v rozsahu 3:00 SELČ - 4:00 SELČ. Uzávierka príjmu
zmien v denných diagramoch pre obchodnú hodinu sa v rámci vnútrodennej registrácie
vykoná 30 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny a zmeny denných
diagramov pre obchodnú hodinu budú v rámci vnútrodennej registrácie potvrdené 15
minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny.


ISOM/ISCF
Priebehové merania pre odberné a odovzdávacie miesta a priebehové merania za výrobne (svorky generátorov a vlastné spotreby) za obchodný deň 28. marca
2021 budú obsahovať 92 periód. Pri nahlasovaní údajov cez webové služby bude mať
8. perióda rozsah 202103280145-202103280300.


RRM
Obchodný deň v nedeľu 28. marca 2021 bude mať 23 obchodných hodín. 1. obchodná
hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00 (SEČ), 3.
o.h. 3:00 - 4:00 (SELČ), 4. o.h. 4:00 - 5:00, atď., až 23. o.h. zodpovedá
intervalu 23:00 - 24:00.

     Všetky oznamy