Projekt Interim Coupling oznamuje organizáciu webinára a detaily k testovaniu

Projektové strany, ktoré sú súčasťou projektu Interim Coupling oznamujú aktualizáciu harmonogramu regionálneho a európskeho testovania, a usporiadanie verejného webinára k projektu.

V rámci projektu bola úspešne ukončená prvá fáza regionálneho testovania (tzv. funkčné integračné testy). Ďalšia fáza zameraná na testovanie regionálnych prevádzkových procedúr (tzv. simulačné testy) začne v druhej polovici marca 2021 a potrvá do začiatku mája 2021. Po simulačných testoch budú nasledovať celoeurópske procedurálne testy, ktorých sa zúčastnia partneri naprieč celým, prepojeným denným trhom s elektrinou. Testy s účastníkmi trhu sú momentálne plánované v druhej polovici mája 2021.

Za účelom poskytnutia detailných informácií o testovaní s účastníkmi trhu ako aj o zmenách, ktoré pre nich projekt prinesie v rámci obchodovania na dennom trhu s elektrinou, projektové strany usporiadajú dedikovaný webinár, ktorý sa uskutoční dňa 21. 04. 2021. Podrobnejšie informácie o programe webinára budú spolu s organizačnými pokynmi komunikované bližšie k termínu konania.

Úplné znenie tlačovej správy je v anglickom jazyku dostupné tu.

Oznam týkajúci sa organizácie webinára, na ktorý tlačová správa odkazuje, je dostupný tu.

 

 

     Všetky oznamy