Druhá aukcia záruk pôvodu elektriny

Spoločnosť OKTE, a.s., dňa 4.2.2020 úspešne zrealizovala druhú elektronickú aukciu na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aukcia bola vyhlásená podľa platných pravidiel 14 dní pred jej konaním 21.01.2021.

Do aukcie vstúpili záruky pôvodu v celkovom množstve 720,755 GWh zo solárnych a vodných zdrojov. Účastníci aukcie mohli zadávať objednávky na záruky pôvodu podľa typu zdroja a podľa kategórie životnosti 0 až 3, 3 až 6 alebo 6 až 9 mesiacov.

Akcie sa zúčastnili 4 subjekty a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 229,4 GWh. Minimálna cena bola na úrovni 0,11 EUR/MWh , maximálna cena na úrovni 0,25 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla hodnotu na 0,17 EUR/MWh.

OKTE, a.s. plánuje organizovať aukcie na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou s trojmesačnou periodicitou.

     Všetky oznamy