Zmeny v technickej špecifikácii externých rozhraní (od 01. 04. 2021) spojené s rozšírením portfólia produktov

Spoločnosť OKTE, a.s. za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb pristúpila k úprave a rozšíreniu portfólia produktov podporovaných v rámci obchodnej platformy pre denný trh s elektrinou.

Úprava umožní účastníkom trhu zadávanie neobmedzeného počtu objednávok, ako aj nových typov produktov (jednoduché blokové objednávky, linkované (previazané) blokové objednávky, flexibilné hodinové blokové objednávky a exkluzívne skupiny blokových objednávok). Zároveň dôjde k zrušeniu podpory objednávok s celkovou akceptáciou prvého bloku.

Rozšírenie odzrkadľuje aktuálne potreby účastníkov trhu s elektrinou v rámci obchodovania na dennom trhu a  zároveň do veľkej miery zahŕňa zjednotenie samotných produktov obchodovateľných v rámci celej Európy. Využitie nových produktov bude tiež pokrývať možnosti obchodovania účastníkov trhu v rámci ďalších očakávaných míľnikov súvisiacich s prevádzkou jednotného prepojeného trhu – projekty Interim Coupling a následne Core FB MC.  

Nové úpravy a produkty budú môcť účastníci denného trhu s elektrinou využívať od 01. 04. 2021.

V rámci prípravy na nasadenie nových produktov spoločnosť OKTE, a.s. sprístupnila na svojej webovej stránke aktualizovanú verziu dokumentu „Technická špecifikácia externých rozhraní systému“ (dostupná v SK a v EN), aby umožnila účastníkom denného trhu s elektrinou pripraviť sa na zmeny spojené s rozšírením portfólia produktov.  

Ďalšie informácie ohľadom zmien na obchodnej platforme OKTE od 01. 04. 2021 budú komunikované v priebehu mesiaca február 2021.  

 

 

     Všetky oznamy