Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/RRM dňa 21.07.2020

Počas servisného okna 21.07.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientskeho certifikátu XMtrade RRM - PSEUDONYM.

  • Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
  • Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systémov XMtrade®/RRM cez automatizované rozhrania.
  • Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.
  • Systém XMtrade®/RRM bude nový certifikát používať od 22:00 hod. 21.07.2020.
  • Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie.

Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 21.07.2020 v čase od 19:00 do 22:00 hod. budú systémy XMtrade®/ISZO,  XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/RRM nedostupné. V prípade problémov kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy