Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
8.6.2020

Dňa 04.06.2020, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s., vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil

Výročnú správu OKTE, a.s. za rok 2019.