Projekt Core FB MC – informácia o stave projektu a spôsobe komunikácie s účastníkmi trhu

Strany projektu Core FB MC informujú účastníkov trhu o vývoji v projekte a plánovanom časovom rámci ďalších míľnikov. Zároveň je v tlačovej správe predstavený nový komunikačný kanál, pomocou ktorého môžu účastníci trhu získať ďalšie informácie o projekte.

Tlačová správa je v anglickom jazyku dostupná tu

 

     Všetky oznamy