Vysvetlenie k fakturácii doplatku za január 2020

Vážení výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov.

V OKTE prebehla prvá fakturácia za doplatok v rámci podpory obnoviteľných zdrojov dňa 15.2.2020. Spôsob výpočtu a celý proces vyúčtovania je podrobne popísaný v Prevádzkovom poriadku OKTE, ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Pretože sa množia otázky zo strany výrobcov, ktorým celkový postup vyúčtovania nie je úplne jasný, pripravilo OKTE pre vás krátky vysvetľujúci dokument aj s jednoduchými príkladmi výpočtu doplatku a výkupu, ktorý si môžete stiahnuť tu.

     Všetky oznamy