Schválenie metodík pre denný a vnútrodenný trh agentúrou ACER

Dňa 30. 01. 2020 rozhodnutím č. 04/2020 agentúra ACER prijala metodiku pre algoritmy pre denný a vnútrodenný trh spolu s návrhom spoločného súboru požiadaviek všetkých NEMO a TSO podľa článku 53 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia a podľa článku 5 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie).

V rovnaký deň bol rozhodnutím č. 05/2020 schválený tiež súbor produktov pre vnútrodenný trh.

Rozhodnutie ACER č. 04/2020 (anglické znenie)

Rozhodnutie ACER č. 05/2020 (anglické znenie)

 

 

     Všetky oznamy