Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii výkupu a doplatku

Vážený výrobca,

dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č.309/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

V súvislosti s uvedenou zmenou dávame dotknutým výrobcom elektriny do pozornosti dokumenty:

„Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii výkupu“,

„Návod pre výrobcu k vyhodnoteniu a fakturácii doplatku“.

Dokumenty obsahujú informácie o fakturácii pre výrobcu k výkupu a doplatku od 1.1.2020.

  • Vyúčtovanie za vykúpenú elektrinu pre výrobcu prebieha v IS OKTE, preto nevystavujte faktúry za 1/2020, nakoľko ich vystaví OKTE vo Vašom mene.
  •  Vyhodnotenie podpory doplatkom pripraví a sprístupní OKTE, a.s. za 1/2020, nevystavujte faktúry za 1/2020, nakoľko ich vystaví OKTE vo Vašom mene.

Podrobné informácie a dokumenty k procesu fakturácie DOPLATKU nájdete TU.

Podrobné informácie a dokumenty k procesu fakturácie VÝKUPU nájdete TU.

     Všetky oznamy