Výmena klientských certifikátov pre XMtrade®/ISOM dňa 28.1.2020

Počas servisného okna 28.1.2020 (19:00 - 22:00 hod.) je plánovaná výmena klientského certifikátu XMtrade ISOM - PSEUDONYM.
·         Menia sa len certifikáty a nie certifikačná autorita.
·         Táto výmena má dopad predovšetkým na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systému XMtrade®/ISOM cez automatizované rozhrania.
·         Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú údaje cez portál.
·         Systém XMtrade®/ISOM bude nový certifikát používať od 22:00 hod. 28.1.2020.
·         Verejná časť certifikátov je dostupná na stiahnutie tu.
Výmena certifikátu XMtrade®/ISOM TEST - PSEUDONYM v testovacom prostredí prebehne 21.1.2020 počas servisnej odstávky (19:00 - 22:00 hod.).
Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 28.1.2020 v čase od 19:00 do 22:00 hod. budú systémy XMtrade®/ISZO,  XMtrade®/ ISOT, XMtrade®/ISOM a XMtrade®/RRM  nedostupné.

V prípade problémov kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support.is@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy