Vyrovnávacia cena elektriny na zúčtovanie rozdielov

Vážení obchodní partneri,

oznamujeme Vám vyrovnávaciu cenu elektriny na zúčtovanie rozdielov pre účely stanovenia ceny na pokrytie strát platnú od 1.1.2020.

ACESTR2020  =  51,8529 €/MWh – vyrovnávacia cena elektriny na zúčtovanie rozdielov.

     Všetky oznamy