Projekt Core FB MC oznamuje spustenie publikácie kapacít vypočítaných metódou flow-based a nový časový plán projektu

Projektové strany, ktoré sú súčasťou projektu Core FB MC, oznamujú spustenie tzv. „external parallel run“, ktorého cieľom je publikovať dáta získané pri výpočte kapacít metódou flow-based a s nimi spojené výsledky trhu získané simuláciou. Publikácia týchto kapacitných dát a výsledkov simulácie trhu umožní účastníkom trhu zoznámiť sa s týmto spôsobom výpočtu kapacity a dopadmi na výsledky trhu a tým sa pripraviť na spustenie projektu Core FB MC do prevádzky.

Projektové strany tiež informujú o novom časovom pláne pre spustenie projektu Core FB MC do prevádzky.

Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku tu.

     Všetky oznamy