Nový projektový plán a stav projektu Interim Coupling

Zástupcovia prevádzkovateľov prenosových sústav a nominovaných operátorov trhu s elektrinou, ktorí sú súčasťou projektu DE-AT-PL-4M MC (Interim Coupling), pripravili tlačovú správu obsahujúcu aktuálne informácie o stave projektu, ako aj o novom pláne pre testovanie a spustenie projektu do prevádzky.

Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku tu.

     Všetky oznamy