OKTE vyhlasuje prvú aukciu záruk pôvodu

OKTE ako organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) si vás dovoľuje informovať o vyhlásení prvej elektronickej aukcie na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou.  Do aukcie sa môže prihlásiť každý subjekt, ktorý je držiteľom účtu s platným prístupom do informačného systému  OKTE a  zároveň má s OKTE, a.s. uzatvorenú Zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu pre záruky pôvodu z členských štátov AIB a  Dodatok k tejto Zmluve, týkajúci sa aukcií na záruky pôvodu elektriny. Záruky pôvodu elektriny, ponúkané vo forme aukcie, sú viazané na elektrinu vyrobenú v zariadeniach, ktoré v rámci výrobného obdobia poberali podporu doplatkom alebo príplatkom v zmysle § 8b odsek (3). Zákona č.309/2009 Z.z.

Termín aukcie: 5. 11. 2020

Otvorenie príjmu objednávok:  5.11.2020 09:00
Zatvorenie príjmu objednávok:  5.11.2020 13:00
Vyhodnotenie aukcie: 5.11.2020 15:00

Aukcia bude vyhlásená pre nasledovne kategórie záruk pôvodu:

 • Solárne (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 133401 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,12 EUR/MWh
 • Vodné (3 - 6 mes.)
  • množstvo: 152388 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,12 EUR/MWh
 • Solárne (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 197238 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,25 EUR/MWh
 • Vodné (6 - 9 mes.)
  • množstvo: 225394 MWh
  • vyvolávacia cena: 0,25 EUR/MWh

Pre účasť v aukcii sa, prosím, prihláste počas otvorenej aukcie do systému XMtrade/ZPE.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

     Všetky oznamy