Informácia o stave projektu DE-AT-PL-4MMC (Interim Coupling)

Prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) a Nominovaní operátori trhu s elektrinou (NEMO) participujúci v projekte informujú o aktuálnom vývoji v projekte a jeho implementácií. Cieľom projektu  Interim Coupling  je prepojiť prevádzkové riešenia 4MMC (Market Coupling medzi CZ-SK-HU-RO) a MRC (tzv. Multi-Regional Coupling) cez vybrané hranice ponukových oblastí prostredníctvom implicitnej aukcie pri zachovaní metódy výpočtu kapacít na báze NTC. 

Tlačová správa je dostupná v anglickom jazyku TU. 

     Všetky oznamy