Výbor združujúci nominovaných organizátorov trhu s elektrinou (All NEMO Commitee) zverejnil Ročnú správu o prepojení denných a vnútrodenných trhov s elektrinou za rok 2018

Výbor All NEMO Committee zverejnil Ročnú správu 2018, vypracovanú zástupcami všetkých nominovaných organizátorov trhu s elektrinou v spolupráci s prevádzkovateľmi prenosových sústav v súlade s implementáciou nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (tzv. nariadenie CACM). Ročná správa 2018 popisuje stav implementácie nariadenia CACM a súvisiacich metodík a poskytuje komplexný prehľad o prevádzkovej situácii v rámci jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci EÚ v roku 2018.

Ročná správa 2018 v anglickom jazyku je dostupná tu. Sprievodná tlačová správa vydaná výborom All NEMO Committee je dostupná tu.

     Všetky oznamy