Zriadenie Call Centra OKTE

V súvislosti so zmenou legislatívy týkajúcou sa podpory doplatkom a s tým súvisiacim uzatvorením Zmluvy o doplatku, spoločnosť OKTE, a.s. spúšťa prevádzku Call Centra, určeného na pomoc pri spracovaní žiadostí zmluvy o doplatku medzi OKTE, a.s.  a  výrobcami s právom na podporu doplatkom.

Call Centrum bude dostupné v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 na tel. čísle 02/32284312.

     Všetky oznamy