"OKTE & SEPS Day" počas Jarnej konferencie SPX 2019

Zástupcovia OKTE, a. s. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. spoločne odprezentovali súbor prednášok v rámci "OKTE & SEPS Day", ktorý sa uskutočnil počas Jarnej konferencie SPX 2019 dňa 21.06.2019 v Demänovskej doline. 

Organizátorom Jarnej konferencie SPX 2019 ďakujeme za poskytnutie priestoru pre prezentáciu dôležitých informácii týkajúcich sa implementácie nových činností OKTE, a.s. ako zúčtovateľa podpory OZE a tiež projektu zameraného na administráciu záruk pôvodu. Pozornosť bola venovaná taktiež integrácii denných trhov v EÚ, pričom boli predstavené projekty, ktoré by mali priniesť jednotné prepojenie denných trhov v EÚ, ako aj ďalšie zmeny pripravované v rámci denného trhu. Zástupcovia spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ďalej predstavili spôsob, akým sú výnosy z úzkych miest využívané na rozvoj infraštruktúry a účastníkom konferencie priblížili novú metódu pre výpočet cezhraničných kapacít na základe toku, ktorá by v budúcnosti mala byť využívaná v celom regióne Core.

Prezentácie z prednášok sú k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom týchto odkazov:
Zúčtovateľ podpory a záruky pôvodu 
Je jednotný denný trh s elektrinou na dosah? 
Trhovo motivované investície do infraštruktúry 
Výpočet kapacity na základe toku a porovnanie so súčasnosťou 

     Všetky oznamy