Nový prevádzkový poriadok OKTE, a.s. (účinný od 01.07.2019)

Zobraziť všetky
1.7.2019

Dňom 1. júla 2019 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vo všeobecnosti dochádza v znení prevádzkového poriadku k nasledovným zmenám:

  • zmeny v súvislosti s rozhodnutím ACER o harmonizácii minimálnych a maximálnych zúčtovacích cien
  • zmeny v súvislosti so zmenou uplatňovania tarify za prevádzkovanie systému
  • zmeny v súvislosti s organizovaním a zúčtovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou

 Link: Prevádzkový poriadok